Gnome3 או Unity? ניהול חלונות ושולחנות עבודה


בפוסטים הקודמים:

ניהול חלונות
בשתי סביבות העבודה החדשות, יש שינויים משמעותיים בתחום ניהול החלונות.

לאחר שפתחנו יישום חדש מאיזור הפעילויות של גנום 3, נגיע לשולחן העבודה עם החלון הפתוח. בשורת הכותרת של החלון מופיע שם החלון הפעיל, הוא מופיע גם בפאנל העליון אך לא ברור מה תפקידו שם. לחיצה ימנית על שם החלון הפעיל מקפיצה תפריט קטן המאפשר רק לסגור את החלון, כנראה שבעתיד יופיעו בתפריט הזה אפשרויות נוספות. החלונות שלא פעילים כרגע והחלונות הממוזערים לא מופיעים בפאנל העליון (ראו תמונה מצורפת).

2.1 gnome3 windowsכפתורי השליטה בחלון נעלמו. הכפתור היחיד שנשאר כאן הוא כפתור הסגירה. כדי להגדיל את החלון צריך להצמיד אותו אל הפאנל העליון, או ללחוץ לחיצה כפולה על שורת הכותרת והחלון יפרס על כל המסך.

אפשרות מיזעור החלונות נעלמה לגמרי מהממשק אם כי עדיין ניתן למזער חלונות באמצעות לחיצה ימנית על שורת הכותרת ובחירה במיזעור. חלונות ממוזערים יופיעו רק באיזור הפעילויות ואין אפשרות לשחזר אותם מתוך שולחן העבודה. בכך גנום 3 כמעט מכריחה את המשתמש לעבוד עם ריבוי שולחנות עבודה.

נקודה נוספת שלא שמתי לב אליה, אבל אלעד כתב אצלו בפוסט: "בברירת מחדל alt+tab בגנום 3 הוא מבוסס יישומים. כדי לעבור בין חלונות של אותו יישום, לוחצים alt+המקש שמעל Tab, במקרה של פריסת המקשים העברית זה alt+`."

בUnity החליטו להשאיר את כפתורי השליטה בחלון במקומם. גם כאן הצמדה של חלון אל הפאנל העלין תפרוס את החלון על כל המסך, אבל מיזעור של חלון יעביר אותו אל הדאש ומשם תוכלו גם לשחזר אותו.

2.2 unity windowsעל הדאש יש הפרדה בין החלון הפעיל, לחלונות לא פעילים או ממוזערים. החלון הפעיל מסומן על הדאש בחץ בצידו הימני, בעוד חלונות אחרים יסומנו בחיצים בצידם השמאלי כמספר החלנות שלהם. קיצורי דרך, פשוט לא יסומנו בחץ אם לא קיים חלון פעיל המשוייך אליהם.

שורת התפריטים שמופיעה בכל יישום עברה כאן אל הפאנל העליון שהפך לתפריט משתנה כמו התפריט המוכר היטב למשתמשי מק.

בעת שימוש ביישום, לא תראו את שורת התפריטים המוכרת, אבל אם תרצו לפתוח תפריט, ריחוף על הפאנל העליון של המערכת יציג לכם את התפריטים הרלוונטיים ליישום הפעיל כרגע (ראו תמונה מצורפת).

שולחנות עבודה
ניהול שולחנות העבודה בגנום 3 מתבצע גם הוא מתוך איזור הפעילויות. כניסה לאיזור הפעילויות מציגה את החלונות הפעילים כרגע ובצד ימין של המסך מוצגים כל שולחנות העבודה הפעילים (ראו תמונה מצורפת).

2.3 gnome3 desktopsגנום קובעת באופן דינמי את מספר שולחנות העבודה הזמינים לפי הצורך, כך שתמיד יהיה שולחן עבודה ריק אחד זמין לשימוש וברגע שנשתמש בו יתווסף עוד שולחן עבודה ריק לרשימה.

אפשר להעביר יישומים בקלות בין שולחנות העבודה על ידי גרירה שלהם ממרכז המסך אל שולחן העבודה הרצוי.

Unity מציעה באופן קבוע ארבעה שולחנות עבודה, כך שגם אם אין לנו שימוש בהם, הם פשוט שם. על מנת לנהל אותם נלחץ על Workspace Switcher ונראה על המסך את כל ארבעת שולחנות העבודה (ראו תמונה מצורפת).
2.4 unity desktops
אפשר להעביר גם כאן יישומים בין שולחנות העבודה על ידי גרירה של יישום משולחן עבודה אחד אל שולחן עבודה אחר, ולעבור אל שוללחן עבודה אחר באמצעות לחיצה כפולה עליו.

בהמשך הסקירה: