Thinkpad R61I 8918-CGG

זה המחשב הנייד החדש שקניתי במוצאי השבת האחרונה. את הנייד קניתי עם Window Vista Home Premium בגלל שלא היתה כמובן אפשרות אחרת.

לאחר שהשלמתי עם העובדה שאני הולך להריץ על המחשב שלי את ויסטה ציפתה לי הפתעה נוספת: המערכת הגיעה עמוסה בתוכנות נוספות ומיותרות – שכנראה נוספו על ידי היצרן – והיתה כבדה מאוד ומסורבלת. לאחר ניקוי יסודי של המערכת היא קצת יותר יציבה ובינתיים עובדת בלי בעיות מיוחדות. בינתיים אני מתעסק בהגדרה של המערכת ומקווה שאצליח לגרום לה לעבוד בצורה סבירה.

הפריעה לי גם העובדה שלא קיבלתי דיסק התקנה "נקי" של חלונות וההתקנה היחידה של מערכת ההפעלה נמצאת במחיצה נפרדת על הכונן הקשיח ואיתה מחכה גם כל הג'אנק שהיצרן החליט להלעיט בו את הלקוחות.

בימים הקרובם אני אתקין על המחשב גם את הגרסה האחרונה של אובונטו ואדווח. על התהליך.