feeds2be

כשפרסמתי כאן את הבלוגרול שלי, פרסמתי את כתובת הRSS של NRG וציינתי שהיא לא רשמית.

את הכתובת לקחתי מהאתר feeds2be שמייצר כתובות RSS לאתרים שלא מספקים כתובת RSS. האתר פעל במתכונת נסיונית אבל כעת הוא פעיל וניתן לחפש כתובות RSS של אתרים.